28 | 06 | 2017

Edukativna kampanja 'Gradite legalno, spavajte mirno' s ciljem educiranja najšire javnosti o vrijednosti prostora i potrebi njegove zaštite.

Više na poveznici MGIPU.

 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Danom stupanja na snagu nove Uredbe prestaje važiti Uredba o snimanju iz zraka („Narodne novine“, broj 130/12).

Prema novoj uredbi nećete trebati odobrenje ako ne snimate "za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja, prostornog uređenja te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe...", odnosno ako ne snimate za ministarstva nadležna za obranu i unutarnje poslove.

Uredbu možete pročitati u cjelosti na stranicama Narodnih Novina.

Na stranicama eSavjetovanja.gov.hr postavljen je priejdlog iskaza i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s konačnim prijedlogom zakona. Prvenstveno se promjene donese zbog uskalđivanja s Direktivom 2014/61/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, odnosno dodatnom načinu vođenja podataka o katastru infrastrukture (dosadašnji katastar vodova).

Više informacija na ovom linku.

rxinfocenter

ZIS EU

Prenosimo sa stranica Državne geodetske uprave:

"Državna geodetska uprava na svojim je stranicama objavila Odluke o uključivanju u ZIS (Zajednički informacijski sustav, op.a.) za 20 katastarskih ureda. Ovi uredi prestaju s održavanjem katastarskih planova u analognom obliku, a stavljaju se u službenu uporabu digitalni katastarski planovi u novom službenom geodetskom datumu i kartografskoj projekciji - HTRS96/TM."

Više o tome na ovom linku.

Najčitanije
Ukratko

Geodetska djelatnost glavna je djelatnost GEO KT d.o.o. Poput ureda ovlaštenog inženjera geodezije, koji je samo druga vrst organizacije (obrt) i mi u GEO KT d.o.o. obavljamo sve zadaće ovlaštenog inženjera geodezije na području Kutine, a i šire, po potrebi diljem Hrvatske, za koje imamo suglasnost za obavljanje geodetskih poslova od Državne geodetske uprave.

Suglasnost DGU-a za obavljanje geodetskih poslova pribavljena je sa 6. veljačom 2012. godine, a Zoran Janković, ovlašteni inženjer geodezije, nositelj suglasnosti, u poslu je od 2000-te godine.

Dakle, zatreba li vam pomoć ovlaštenog inženjera geodezije u Kutini i široj okolici, trebate li geodetski ured u Kutini za rješavanje vaših imovinsko pravnih, građevinskih ili ostalih problema koje pokriva geodetska djelatnost, obratite nam se s povjerenjem!

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Opširnije...