13 | 07 | 2020

objekt na DOF

Značajan broj ljudi iskoristilo je mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada do 30. lipnja tekuće godine. Međutim, pretpostavlja se da je samo manji dio njih zahtjevu priložio i svu potrebnu dokumentaciju. U posljednje vrijeme javljaju nam se stranke koje su već dobile zaključak nadležnog tijela lokalne samouprave, kojim se zahtjeva da svoj zahtjev dopune potrebno dokumentacijom u roku od 30 dana (najčešće).

U tom slučaju, potrebno je vrlo brzo pristupiti izmjeri i izradi geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata), kako bi se ispošovali rokovi. Mnogi projektanti, također, ne izlaze na teren, te ne izrađuju snimak izvedenog stanja prije no što geodeti odrade svoj dio posla, kako bi imali točnu podlogu i položaj objekta na katastarskoj čestici.

Za stranke s našeg područja (Kutina i šira okolica), kojima je potreban ovakav, žurni, postupak izmjere uveli smo posebnu uslugu rješavanja i izrade geodetskog snimka izvedenog stanja u roku od dva (2) radna dana od naručivanja. Jednostavnije rečeno, danas naručite, sutra Vam izlazimo na teren, prekosutra imate u rukama izrađeni geodetski snimak izvedenog stanja. Uobičajeno ograđivanje nemogućnosti izrade zbog "više sile" vrijedi, no spriječiti nas može samo neugodno (ne)vrijeme koje bi onemogućilo izmjeru na terenu. 

Za eventualne stranke koje se nalaze u područjima udaljenijim od našeg sjedišta postoji također mogućnost žurne izrade geodetskog snimka, kao i uostalom svih ostalih geodetskih elaborata, no molimo Vas da nas prvo kontaktirate s osnovnim podacima, kako bismo Vam mogli izraditi konkretnu ponudu.

Najbolja vijest je da Vam ovu uslugu nećemo dodatno naplatiti, dovoljno je samo u kontaktu s nama napomenuti žurnost izrade!

Najčitanije
Ukratko

Geodetska djelatnost glavna je djelatnost GEO KT d.o.o. Poput ureda ovlaštenog inženjera geodezije, koji je samo druga vrst organizacije (obrt) i mi u GEO KT d.o.o. obavljamo sve zadaće ovlaštenog inženjera geodezije na području Kutine, a i šire, po potrebi diljem Hrvatske, za koje imamo suglasnost za obavljanje geodetskih poslova od Državne geodetske uprave.

Suglasnost DGU-a za obavljanje geodetskih poslova pribavljena je sa 6. veljačom 2012. godine, a Zoran Janković, ovlašteni inženjer geodezije, nositelj suglasnosti, u poslu je od 2000-te godine.

Dakle, zatreba li vam pomoć ovlaštenog inženjera geodezije u Kutini i široj okolici, trebate li geodetski ured u Kutini za rješavanje vaših imovinsko pravnih, građevinskih ili ostalih problema koje pokriva geodetska djelatnost, obratite nam se s povjerenjem!

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Opširnije...