30 | 05 | 2020

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Danom stupanja na snagu nove Uredbe prestaje važiti Uredba o snimanju iz zraka („Narodne novine“, broj 130/12).

Prema novoj uredbi nećete trebati odobrenje ako ne snimate "za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja, prostornog uređenja te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe...", odnosno ako ne snimate za ministarstva nadležna za obranu i unutarnje poslove.

Uredbu možete pročitati u cjelosti na stranicama Narodnih Novina.

Na stranicama eSavjetovanja.gov.hr postavljen je priejdlog iskaza i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s konačnim prijedlogom zakona. Prvenstveno se promjene donese zbog uskalđivanja s Direktivom 2014/61/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, odnosno dodatnom načinu vođenja podataka o katastru infrastrukture (dosadašnji katastar vodova).

Više informacija na ovom linku.

rxinfocenter

ZIS EU

Prenosimo sa stranica Državne geodetske uprave:

"Državna geodetska uprava na svojim je stranicama objavila Odluke o uključivanju u ZIS (Zajednički informacijski sustav, op.a.) za 20 katastarskih ureda. Ovi uredi prestaju s održavanjem katastarskih planova u analognom obliku, a stavljaju se u službenu uporabu digitalni katastarski planovi u novom službenom geodetskom datumu i kartografskoj projekciji - HTRS96/TM."

Više o tome na ovom linku.

Prenosimo sa stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada (građevina) koji su podnijeli nepotpun zahtjev za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju upozoravaju se da u najkraćem mogućem roku dopune svoje zahtjeve jer će u suprotnom morati biti odbijeni.

Zahtjevi za ozakonjenjem mogli su se podnijeti do 30. lipnja 2013. a budući da su brojni građani čekali krajnji zakonski rok za pokretanjem postupka ozakonjenje, veliki je broj nepotpunih zahtjeve.

Ministarstvo od početka pokretanja projekta ozakonjenja upozorava na nužnost dostave kompletne dokumentacije jer je bez nje nemoguće provesti postupak. Svim upravnim odjelima koji rješavaju postupke ozakonjenja poslana je uputa 27. lipnja 2013. u kojoj se predlaže da se podnositeljima zahtjeva dade primjereni rok za dostavu kompletne dokumentacije, koji ne bi trebao biti kraći od 60 dana a koji se iz opravdanih razloga može i produžiti.

Ministrica Anka Mrak-Taritaš prilikom  obilaska svih županija u srpnju 2013. najavila je da se proces ozakonjenja treba provesti u razumnom roku jer je on preduvjet kvalitetne analize stanja u prostoru i  sanacije prostora što je put prema njegovom kvalitetnijem i održivijem upravljanju.

S obzirom da se krajnji rok rješavanja zahtjeva približio Ministarstvo upozorava sve podnositelje zahtjeva, koji to još nisu učinili, da što hitnije svoje zahtjeve dopune jer je prošlo skoro dvije godine od podnošenja zahtjeva a što je više nego dovoljan rok za dostavu potrebne dokumentacije. Upravni su odjeli dužni poštivati zakonske rokove i postupno zatvarati predmete te stoga više nema prostora za odgodama. Nepotpuni zahtjevi neće moći biti riješeni pozitivno tj. oni će morati biti odbijeni a time se gubi mogućost ozakonjenja bespravne gradnje po povoljnim uvjetima to jest prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN (86/12, 143/13). 

Najčitanije
Ukratko

Geodetska djelatnost glavna je djelatnost GEO KT d.o.o. Poput ureda ovlaštenog inženjera geodezije, koji je samo druga vrst organizacije (obrt) i mi u GEO KT d.o.o. obavljamo sve zadaće ovlaštenog inženjera geodezije na području Kutine, a i šire, po potrebi diljem Hrvatske, za koje imamo suglasnost za obavljanje geodetskih poslova od Državne geodetske uprave.

Suglasnost DGU-a za obavljanje geodetskih poslova pribavljena je sa 6. veljačom 2012. godine, a Zoran Janković, ovlašteni inženjer geodezije, nositelj suglasnosti, u poslu je od 2000-te godine.

Dakle, zatreba li vam pomoć ovlaštenog inženjera geodezije u Kutini i široj okolici, trebate li geodetski ured u Kutini za rješavanje vaših imovinsko pravnih, građevinskih ili ostalih problema koje pokriva geodetska djelatnost, obratite nam se s povjerenjem!

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Opširnije...