20 | 11 | 2019

Stonex X300

3d laserski scanner uređaj je koji omogućava brzo i efikasno prikupljanje podataka na način da snima i do 60,000 točaka po minuti, potpuno automatski. Krajnji je rezultat snimanja tzv. point cloud, odnosno "oblak točaka", a mogućnosti primjene zaista su velike: rekonstrukcija, restauracija, planiranje, korištenje 3d modela pri izradi novih projekata, računanje volumena, presjeka, itd.

Upravo smo u izradi 3d modela objekata od javnog interesa grada Kutine, u sklopu akcije promoviranja novog laserskog scannera X300 tvrtke Stonex (http://www.stonex.hr) koje u Hrvatskoj zastupa tvrtka Geosustavi iz Splita.

U široki portfolio usluga koje nudimo, tako odnedavno nudimo i 3D skeniranje, te pripadajuće softverske usluge!

objekt na DOF

Značajan broj ljudi iskoristilo je mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada do 30. lipnja tekuće godine. Međutim, pretpostavlja se da je samo manji dio njih zahtjevu priložio i svu potrebnu dokumentaciju. U posljednje vrijeme javljaju nam se stranke koje su već dobile zaključak nadležnog tijela lokalne samouprave, kojim se zahtjeva da svoj zahtjev dopune potrebno dokumentacijom u roku od 30 dana (najčešće).

U tom slučaju, potrebno je vrlo brzo pristupiti izmjeri i izradi geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata), kako bi se ispošovali rokovi. Mnogi projektanti, također, ne izlaze na teren, te ne izrađuju snimak izvedenog stanja prije no što geodeti odrade svoj dio posla, kako bi imali točnu podlogu i položaj objekta na katastarskoj čestici.

Za stranke s našeg područja (Kutina i šira okolica), kojima je potreban ovakav, žurni, postupak izmjere uveli smo posebnu uslugu rješavanja i izrade geodetskog snimka izvedenog stanja u roku od dva (2) radna dana od naručivanja. Jednostavnije rečeno, danas naručite, sutra Vam izlazimo na teren, prekosutra imate u rukama izrađeni geodetski snimak izvedenog stanja. Uobičajeno ograđivanje nemogućnosti izrade zbog "više sile" vrijedi, no spriječiti nas može samo neugodno (ne)vrijeme koje bi onemogućilo izmjeru na terenu. 

Za eventualne stranke koje se nalaze u područjima udaljenijim od našeg sjedišta postoji također mogućnost žurne izrade geodetskog snimka, kao i uostalom svih ostalih geodetskih elaborata, no molimo Vas da nas prvo kontaktirate s osnovnim podacima, kako bismo Vam mogli izraditi konkretnu ponudu.

Najbolja vijest je da Vam ovu uslugu nećemo dodatno naplatiti, dovoljno je samo u kontaktu s nama napomenuti žurnost izrade!

 mgipu

Prema danas objavljenim podacima od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (http://www.mgipu.hr), ukupno gledajući zaprimljeno je preko 822 tisuće zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada. Od tog broja s 31.10.2013. godine riješeno je nepunih 7%, odnosno nešto više od 57 tisuća.

Na našem području, grad Kutina istaknut je kao jedan od manje efikasnih u rješavanju legalizacije: ukupno je zaprimljeno 4 606, a riješeno 315 predmeta, odnosno nepunih 7% - zapravo smo na samom državnom prosjeku.

Naša je procjena da je velika količina zaprimljenih Zahtjeva za legalizaciju nepotpuna, mnogo ljudi i ne zna što im je zapravo potrebno i kada, odnosno kako da riješe proces legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Pozivamo vas da nam se obratite s povjerenjem, te bez ikakvih obveza. Savjetovat ćemo vas što i kako da učinite, a prema dogovoru i izvršiti geodetsku izmjeru, odnosno izraditi geodetski snimak nezakonito izgrađenih zgrada. Svjesni samo da je gotovo svaki slučaj unikatan i da se ljuidi teško snalaze u zakonskoj regulativi, te smo uvijek spremni pomoći savjetom.

Evo i poveznice na podatke ministarstva:

- Registar broja riješenih zahtjeva

- Praćenje provedbe - stanje 31.10.2013.

Od 22.10.2013. godine djelujemo pod dopunjenom suglasnošću za obavljanje geodetskih poslova, prema kojoj osim "uobičajenih" geodetskih poslova smijemo obavljati i poslove geodetskog nadzora.

Za one koji žele znati više, evo detalja o poslovima za koje sada imamo suglasnost Državne geodetske uprave:

12. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

13. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

14. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,

15.izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,

16. tehničko vođenje katastra vodova,

17. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,

18. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,

19. izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,

20. izradu geodetskoga projekta,

21. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,

22. izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,

23. geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,

24. praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,

27. izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,

28. stručni nadzor nad radovima navedenim pod točkama 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. i 27. ovoga stavka.

Najčitanije
Ukratko

Geodetska djelatnost glavna je djelatnost GEO KT d.o.o. Poput ureda ovlaštenog inženjera geodezije, koji je samo druga vrst organizacije (obrt) i mi u GEO KT d.o.o. obavljamo sve zadaće ovlaštenog inženjera geodezije na području Kutine, a i šire, po potrebi diljem Hrvatske, za koje imamo suglasnost za obavljanje geodetskih poslova od Državne geodetske uprave.

Suglasnost DGU-a za obavljanje geodetskih poslova pribavljena je sa 6. veljačom 2012. godine, a Zoran Janković, ovlašteni inženjer geodezije, nositelj suglasnosti, u poslu je od 2000-te godine.

Dakle, zatreba li vam pomoć ovlaštenog inženjera geodezije u Kutini i široj okolici, trebate li geodetski ured u Kutini za rješavanje vaših imovinsko pravnih, građevinskih ili ostalih problema koje pokriva geodetska djelatnost, obratite nam se s povjerenjem!

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Opširnije...