30 | 09 | 2020


Prikaži GEO KT d.o.o. na većoj karti

 

GEO KT d.o.o. za geodeziju i informatiku

Hrv. branitelja 62

44320 Kutina

Trgovački sud u Zagrebu - stalna služba u Sisku, MBS: 080784452

OIB: 63110348987

Temeljni kapital: 20,000.00 Kn (uplaćen u cijelosti)

Direktor: Zoran Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

PBZ žiro: 2340009-1110507011

IBAN: HR7823400091110507011

Uz usluge ovlaštenog inženjera geodezije, dijapazon usluga i proizvoda koji smo u stanju ponuditi zaista je širok. Uža specijalnost su nam geoinformatičke usluge s jedne strane (GIS, LBS) te usluge grafičkog dizajna s druge strane. No, tijekom godina rada stekli smo mnoga druga znanja i iskustva, koja se protežu od administracije baza podataka (Oracle, Postgres, MySQL...), preko programiranja (Java, C++, C#), uz pomoć raznih alata (Oracle JDeveloper, MS Visual Studio) i na različitim operativnim sustavima (Windows, GNU/Linux), pa do grafičkog dizajna i izrada web stranica (Adobe, GIMP, Joomla!), izrade i postavljanja reklama, logoa, korporativnog dizajna i slično.

Izrada softvera po mjeri, implementacija i integracija GIS i LBS rješenja (GRASS, QGis, web map serveri otvorenog koda...), consulting pri izradi složenih GIS sustava - tražite li takove usluge, ne tražite dalje.

Kao vodeći stručnjaci za 3-DIM (GLM-Lasermesstechnik) visoko precizni mjerni sustav jedni smo od rijetkih i u regiji koji mogu pružiti usluge implementacije sustava preciznog pozicioniranja na desetinku milimetra (brodogradilišta, industrija). 

 

*          Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,

*          Izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,

*          Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,

*          Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,

*          Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata,

*          Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata,

*          Izrada elaborata katastarske izmjere,

*          Izrada elaborata tehničke reambulacije,

*          Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,

*          Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,

*          Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,

*          Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

*          Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

*          Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja    

             katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,

*          Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih

             usluga,

*          Tehničko vođenje katastra vodova,

*          Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog

             uređenja,

*          Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,

*          Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,

*          Izrada geodetskoga projekta,

*          Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,

*          Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,

*          Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja,

*          Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja,

*          Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,

*          Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u

             okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,

*          Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,

*          Stručni nadzor nad:

             izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja                  

            geodetskih usluga,

             tehničkim vođenjem katastra vodova,

             izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog

             uređenja,

           izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,

           izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,

           izradom geodetskoga projekta,

           iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine,

           izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,

            geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja,

           praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja,

           izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

*          Kupnja i prodaja robe

*          Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

*          Zastupanje inozemnih tvrtki

*           Pračunalne i srodne djelatnosti

*           Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima       *           Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela

*           Usluge industrijskog i grafičkog dizajna

*           Likovno i grafičko oblikovanje predmeta

*          Djelatnost nakladnika

*           Distribucija tiska

*           Djelatnost javnog informiranja

*       Objavljivanje elektroničkih publikacija bez obzira na tehničke značajke medija na kojem su objavljene

*          Djelatnost objavljivanja programskih sadržaja i programskih usluga

*           Promidžba (reklama i propaganda)

*           Usluge izdavanja kvalificiranih certifikata elektroničkog potpisa

*           Druge usluge povezane s elektroničkim potpisom

*           Pružanje usluga informacijskog društva

Najčitanije
Ukratko

Geodetska djelatnost glavna je djelatnost GEO KT d.o.o. Poput ureda ovlaštenog inženjera geodezije, koji je samo druga vrst organizacije (obrt) i mi u GEO KT d.o.o. obavljamo sve zadaće ovlaštenog inženjera geodezije na području Kutine, a i šire, po potrebi diljem Hrvatske, za koje imamo suglasnost za obavljanje geodetskih poslova od Državne geodetske uprave.

Suglasnost DGU-a za obavljanje geodetskih poslova pribavljena je sa 6. veljačom 2012. godine, a Zoran Janković, ovlašteni inženjer geodezije, nositelj suglasnosti, u poslu je od 2000-te godine.

Dakle, zatreba li vam pomoć ovlaštenog inženjera geodezije u Kutini i široj okolici, trebate li geodetski ured u Kutini za rješavanje vaših imovinsko pravnih, građevinskih ili ostalih problema koje pokriva geodetska djelatnost, obratite nam se s povjerenjem!

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Opširnije...