24 | 10 | 2020

 GSISNIZ primjer

Velik broj građana podnesao je zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u zadanom roku (30.06.2013.) - zahtjeve za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, no nisu dostavili potpunu dokumentaciju, odnosno između ostaloga, potrebno im je napraviti i geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada. Njima izlazimo u susret i dalje izrađujući geodetske snimke, koje je moguće, u slučaju potrebe, izraditi i u ekstremno kratkom roku.

Nastavak, drugi korak u evidentiranju objekata, izrada je geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama po rješenju o izvedenom stanju, a koja će uskoro početi pristizati, kako se lokalni urbanistički uredi budu hvatali u koštac sa silnom količinom zahtjeva. Izrada ovih geodetskih elaborata također spada u djelatnosti tvrtke GEO KT d.o.o.

Pozivamo da nas u slučaju potrebe kontaktirate!

Najčitanije
Ukratko

Geodetska djelatnost glavna je djelatnost GEO KT d.o.o. Poput ureda ovlaštenog inženjera geodezije, koji je samo druga vrst organizacije (obrt) i mi u GEO KT d.o.o. obavljamo sve zadaće ovlaštenog inženjera geodezije na području Kutine, a i šire, po potrebi diljem Hrvatske, za koje imamo suglasnost za obavljanje geodetskih poslova od Državne geodetske uprave.

Suglasnost DGU-a za obavljanje geodetskih poslova pribavljena je sa 6. veljačom 2012. godine, a Zoran Janković, ovlašteni inženjer geodezije, nositelj suglasnosti, u poslu je od 2000-te godine.

Dakle, zatreba li vam pomoć ovlaštenog inženjera geodezije u Kutini i široj okolici, trebate li geodetski ured u Kutini za rješavanje vaših imovinsko pravnih, građevinskih ili ostalih problema koje pokriva geodetska djelatnost, obratite nam se s povjerenjem!

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Opširnije...