18 | 01 | 2021

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Taj elaborat treba biti ovjeren od nadležnog katastarskog ureda a izraduje ga, prema pravilima koja ureduju topografsku izmjeru i katastar, osoba koja je ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu (Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti – „Narodne novine" br. 152/2008 i 6172011 i Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina – „Narodne novine" br. 16/2007 i 124/2010).

Prema navedenom Zakonu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju može se podnesti najkasnije do 31.12.2012. godine.

Najčitanije
Ukratko

Geodetska djelatnost glavna je djelatnost GEO KT d.o.o. Poput ureda ovlaštenog inženjera geodezije, koji je samo druga vrst organizacije (obrt) i mi u GEO KT d.o.o. obavljamo sve zadaće ovlaštenog inženjera geodezije na području Kutine, a i šire, po potrebi diljem Hrvatske, za koje imamo suglasnost za obavljanje geodetskih poslova od Državne geodetske uprave.

Suglasnost DGU-a za obavljanje geodetskih poslova pribavljena je sa 6. veljačom 2012. godine, a Zoran Janković, ovlašteni inženjer geodezije, nositelj suglasnosti, u poslu je od 2000-te godine.

Dakle, zatreba li vam pomoć ovlaštenog inženjera geodezije u Kutini i široj okolici, trebate li geodetski ured u Kutini za rješavanje vaših imovinsko pravnih, građevinskih ili ostalih problema koje pokriva geodetska djelatnost, obratite nam se s povjerenjem!

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Opširnije...