Ispis

ZIS EU

Prenosimo sa stranica Državne geodetske uprave:

"Državna geodetska uprava na svojim je stranicama objavila Odluke o uključivanju u ZIS (Zajednički informacijski sustav, op.a.) za 20 katastarskih ureda. Ovi uredi prestaju s održavanjem katastarskih planova u analognom obliku, a stavljaju se u službenu uporabu digitalni katastarski planovi u novom službenom geodetskom datumu i kartografskoj projekciji - HTRS96/TM."

Više o tome na ovom linku.