24 | 10 | 2020

Grad Kutina:

Godišnji ugovor za obavljanje geodetskih poslova za grad Kutinu u 2012, 2014, 2015. i 2016. godini.

GIS grada Kutine.

Magistralni vodovod Kutina - Lipovljani (20 km): iskolčenje, praćenje, snimanje izvedenog stanja, elaborat katastra vodova.

Visokotlačni plinovod PMRS1 Kutina - Petrokemija d.d. podloga za projektiranje, iskolčenje, praćenje, snimanje izvedenog, elaborat katastra vodova.

 

Grad Novska:

Geodetski radovi pri izvođenju prometnice i infrastrukture u Poslovnoj zoni JUG, grad Novska.

Geodetski radovi pri izvođenju Spojne ceste, grad Novska.

 

 Grad Popovača:

Parcelacijski elaborati, te geodetski elaborati za katastar vodova. Geodetski situacijski nacrti.

 

 Privatne stranke:

Geodetski snimak izvedenog stanja, te geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama po rješenju o izvedenom stanju.

Geodetski elaborati za evidentiranje stvarnog stanja već evidentiranih katastatrskih čestica.

Parcelacijski elaborati.

Elaborati iskolčenja i iskolčenje građevina.

Praćenje pomaka i deformacija.

3D skeniranje i izrada 3D modela zgrada i objekata (Stonex X300)

GEODETSKI NADZOR

Najčitanije
Ukratko

Geodetska djelatnost glavna je djelatnost GEO KT d.o.o. Poput ureda ovlaštenog inženjera geodezije, koji je samo druga vrst organizacije (obrt) i mi u GEO KT d.o.o. obavljamo sve zadaće ovlaštenog inženjera geodezije na području Kutine, a i šire, po potrebi diljem Hrvatske, za koje imamo suglasnost za obavljanje geodetskih poslova od Državne geodetske uprave.

Suglasnost DGU-a za obavljanje geodetskih poslova pribavljena je sa 6. veljačom 2012. godine, a Zoran Janković, ovlašteni inženjer geodezije, nositelj suglasnosti, u poslu je od 2000-te godine.

Dakle, zatreba li vam pomoć ovlaštenog inženjera geodezije u Kutini i široj okolici, trebate li geodetski ured u Kutini za rješavanje vaših imovinsko pravnih, građevinskih ili ostalih problema koje pokriva geodetska djelatnost, obratite nam se s povjerenjem!

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Opširnije...