22 | 02 | 2020


GEO KT d.o.o. Kutina

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 65/17) pokrenut je, ili bolje rečeno nastavljen proces legalizacije nekretnina. Uvjeti legalizacije nisu izmijenjeni, izmijenjen je samo krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju. (Obrazac zahtjeva grad Kutina, Obrazac zahtjeva SMŽ).

Svojim cijenjenim klijentima i dalje stojimo na raspolaganju, potičemo Vas da nas kontaktirate i pokrenete proces izrade dokumentacije za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina. Kroz bogato iskustvo izrade dokumentacije shvaćamo da je svaki predmet unikatan, te nudimo usluge savjetovanja, ishođenja potrebne dokumentacije i izrade dokumentacije potrebne za dobivanje rješenja o izvedenom stanju.

Prenosimo sa stranica mgipu.hr:

"10.07.2017. - Ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju - 30. lipnja 2018.

U Narodnim novinama broj 65/17 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Nakon što Zakon stupi na snagu ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva – do 30. lipnja 2018. ali pritom uvjeti ozakonjenja ostaju isti. Moći će se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti, ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev."

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Danom stupanja na snagu nove Uredbe prestaje važiti Uredba o snimanju iz zraka („Narodne novine“, broj 130/12).

Prema novoj uredbi nećete trebati odobrenje ako ne snimate "za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja, prostornog uređenja te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe...", odnosno ako ne snimate za ministarstva nadležna za obranu i unutarnje poslove.

Uredbu možete pročitati u cjelosti na stranicama Narodnih Novina.

Edukativna kampanja 'Gradite legalno, spavajte mirno' s ciljem educiranja najšire javnosti o vrijednosti prostora i potrebi njegove zaštite.

Više na poveznici MGIPU.

 

Na stranicama eSavjetovanja.gov.hr postavljen je priejdlog iskaza i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s konačnim prijedlogom zakona. Prvenstveno se promjene donese zbog uskalđivanja s Direktivom 2014/61/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, odnosno dodatnom načinu vođenja podataka o katastru infrastrukture (dosadašnji katastar vodova).

Više informacija na ovom linku.

rxinfocenter

Najčitanije
Ukratko

Geodetska djelatnost glavna je djelatnost GEO KT d.o.o. Poput ureda ovlaštenog inženjera geodezije, koji je samo druga vrst organizacije (obrt) i mi u GEO KT d.o.o. obavljamo sve zadaće ovlaštenog inženjera geodezije na području Kutine, a i šire, po potrebi diljem Hrvatske, za koje imamo suglasnost za obavljanje geodetskih poslova od Državne geodetske uprave.

Suglasnost DGU-a za obavljanje geodetskih poslova pribavljena je sa 6. veljačom 2012. godine, a Zoran Janković, ovlašteni inženjer geodezije, nositelj suglasnosti, u poslu je od 2000-te godine.

Dakle, zatreba li vam pomoć ovlaštenog inženjera geodezije u Kutini i široj okolici, trebate li geodetski ured u Kutini za rješavanje vaših imovinsko pravnih, građevinskih ili ostalih problema koje pokriva geodetska djelatnost, obratite nam se s povjerenjem!

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Opširnije...