Ispis

Od 22.10.2013. godine djelujemo pod dopunjenom suglasnošću za obavljanje geodetskih poslova, prema kojoj osim "uobičajenih" geodetskih poslova smijemo obavljati i poslove geodetskog nadzora.

Za one koji žele znati više, evo detalja o poslovima za koje sada imamo suglasnost Državne geodetske uprave:

12. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

13. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

14. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,

15.izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,

16. tehničko vođenje katastra vodova,

17. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,

18. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,

19. izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,

20. izradu geodetskoga projekta,

21. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,

22. izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,

23. geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,

24. praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,

27. izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,

28. stručni nadzor nad radovima navedenim pod točkama 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. i 27. ovoga stavka.