30 | 05 | 2020

 mgipu

Prema danas objavljenim podacima od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (http://www.mgipu.hr), ukupno gledajući zaprimljeno je preko 822 tisuće zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada. Od tog broja s 31.10.2013. godine riješeno je nepunih 7%, odnosno nešto više od 57 tisuća.

Na našem području, grad Kutina istaknut je kao jedan od manje efikasnih u rješavanju legalizacije: ukupno je zaprimljeno 4 606, a riješeno 315 predmeta, odnosno nepunih 7% - zapravo smo na samom državnom prosjeku.

Naša je procjena da je velika količina zaprimljenih Zahtjeva za legalizaciju nepotpuna, mnogo ljudi i ne zna što im je zapravo potrebno i kada, odnosno kako da riješe proces legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Pozivamo vas da nam se obratite s povjerenjem, te bez ikakvih obveza. Savjetovat ćemo vas što i kako da učinite, a prema dogovoru i izvršiti geodetsku izmjeru, odnosno izraditi geodetski snimak nezakonito izgrađenih zgrada. Svjesni samo da je gotovo svaki slučaj unikatan i da se ljuidi teško snalaze u zakonskoj regulativi, te smo uvijek spremni pomoći savjetom.

Evo i poveznice na podatke ministarstva:

- Registar broja riješenih zahtjeva

- Praćenje provedbe - stanje 31.10.2013.

Najčitanije
Ukratko

Geodetska djelatnost glavna je djelatnost GEO KT d.o.o. Poput ureda ovlaštenog inženjera geodezije, koji je samo druga vrst organizacije (obrt) i mi u GEO KT d.o.o. obavljamo sve zadaće ovlaštenog inženjera geodezije na području Kutine, a i šire, po potrebi diljem Hrvatske, za koje imamo suglasnost za obavljanje geodetskih poslova od Državne geodetske uprave.

Suglasnost DGU-a za obavljanje geodetskih poslova pribavljena je sa 6. veljačom 2012. godine, a Zoran Janković, ovlašteni inženjer geodezije, nositelj suglasnosti, u poslu je od 2000-te godine.

Dakle, zatreba li vam pomoć ovlaštenog inženjera geodezije u Kutini i široj okolici, trebate li geodetski ured u Kutini za rješavanje vaših imovinsko pravnih, građevinskih ili ostalih problema koje pokriva geodetska djelatnost, obratite nam se s povjerenjem!

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Opširnije...