Ispis

Edukativna kampanja 'Gradite legalno, spavajte mirno' s ciljem educiranja najšire javnosti o vrijednosti prostora i potrebi njegove zaštite.

Više na poveznici MGIPU.