Ispis


GEO KT d.o.o. Kutina

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 65/17) pokrenut je, ili bolje rečeno nastavljen proces legalizacije nekretnina. Uvjeti legalizacije nisu izmijenjeni, izmijenjen je samo krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju. (Obrazac zahtjeva grad Kutina, Obrazac zahtjeva SMŽ).

Svojim cijenjenim klijentima i dalje stojimo na raspolaganju, potičemo Vas da nas kontaktirate i pokrenete proces izrade dokumentacije za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina. Kroz bogato iskustvo izrade dokumentacije shvaćamo da je svaki predmet unikatan, te nudimo usluge savjetovanja, ishođenja potrebne dokumentacije i izrade dokumentacije potrebne za dobivanje rješenja o izvedenom stanju.