Ispis

Grad Kutina:

Godišnji ugovor za obavljanje geodetskih poslova za grad Kutinu u 2012, 2014, 2015. i 2016. godini.

GIS grada Kutine.

Magistralni vodovod Kutina - Lipovljani (20 km): iskolčenje, praćenje, snimanje izvedenog stanja, elaborat katastra vodova.

Visokotlačni plinovod PMRS1 Kutina - Petrokemija d.d. podloga za projektiranje, iskolčenje, praćenje, snimanje izvedenog, elaborat katastra vodova.

 

Grad Novska:

Geodetski radovi pri izvođenju prometnice i infrastrukture u Poslovnoj zoni JUG, grad Novska.

Geodetski radovi pri izvođenju Spojne ceste, grad Novska.

 

 Grad Popovača:

Parcelacijski elaborati, te geodetski elaborati za katastar vodova. Geodetski situacijski nacrti.

 

 Privatne stranke:

Geodetski snimak izvedenog stanja, te geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama po rješenju o izvedenom stanju.

Geodetski elaborati za evidentiranje stvarnog stanja već evidentiranih katastatrskih čestica.

Parcelacijski elaborati.

Elaborati iskolčenja i iskolčenje građevina.

Praćenje pomaka i deformacija.

3D skeniranje i izrada 3D modela zgrada i objekata (Stonex X300)

GEODETSKI NADZOR

canada generic