Geodezija

Geodetski elaborati: evidentiranje objekata, podloge za projektiranje, legalizacije, parcelacije i mnogi ostali ... Obratite nam se s povjerenjem!

Kontakt

Informatika

Mobilna aplikacija Muzeja Moslavine Kutina. Poveznica na Google Play Store / Trgovina Play.

Skidanje

GEO KT d.o.o.

VIŠE DETALJA

Geodezija
Poslovi geodetskog ureda: spajanje i dioba čestica, snimanje i izrada podloga za projektiranje, elaborati za evidentiranje objekata, iskolčenja i praćenja, legalizacija...
Aerofotogrametijsko snimanje dronom
Snimanje i obrada podataka dronom, registrirani dron i licencirani softver za obradu podataka Pix4D
GIS / geoinformatika
Dizajniranje, analiza, kreiranje, popunjavanje, održavanje složenih geoinformatičkih sustava OBUKA KORISNIKA QGIS Sustaining Member
Kontakt
Javite nam se s upitima, idejama, komentarima. Za upite o geodetskim uslugama ne zaboravite napomenuti broj katastarske čestice i naziv katastarske općine.
kontakt

Usluge

Kvalitetne i povoljne usluge iz šireg područja geodezije i geoinformatike
evidentiranje
Geodetski elaborat za evidentiranje ili brisanje podataka o zgradama
dioba ili spajanje
Spajanje više čestica u jednu, dioba jedne čestice na više njih. U skladu s aktima prostornog uređenja ili van građevinskog područja...
podloge za projektiranje
Snimanje terena, obrada podataka i izrada podloga za projektiranje. 3D podaci, prema potrebi s uzdužnim i poprečnim profilima i dodatnim informacijama.
iskolčenje
Iskolčenje i izrada elaborata iskolčenja prema projektiranim podacima. Iskolčenje objekata, vodova, cesta i sl.
Snimanje izvedenog
Snimanje i izrada elaborata izvedenog stanja infrastrukture i sl.
GIS
Dizajniranje, analiza, kreiranje, popunjavanje, održavanje složenih geoinformatičkih sustava OBUKA KORISNIKA QGIS Sustaining Member

Portfolio

GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA nezakonito izgrađenih zgrada

Tisuće napravljenih snimaka izvedenog stanja za legalizaciju

GEODETSKI ELABORATI: DIOBE, EVIDENTIRANJA, SNIMKE IZVEDENOG STANJA
...iskolčenje, praćenje i snimanje izvedenog infrastrukture (vodovi, ceste...), podloge za projektiranje s 3D obradom...
GIS GRADA KUTINE

Dizajniranje, implementacija, održavanje, punjenje podacima: komletni FLOSS GIS Stack (PostGIS, Geoserver, QGIS, OpenLayers)

PITANJE

Evidentiranje podataka o zgradama?

Za evidentiranje podataka o zgradama (upis, uplana) u katastru i zemljišnoj knjizi izrađuje se istoimeni geodetski elaborat. Jednim elaboratom evidentiraju se svi objekti na čestici, uz prilaganje dokaza legalnosti: uporabne dozvole i/ili rješenja o izvedenom stanju. No svaki slučaj može biti specifičan, pozivamo Vas da nas kontaktirate s konkretnim detaljima.

Koliko košta (umetni vrstu) elaborat?

Svaki je slučaj dosta specifičan, vrlo često stranke niti ne znaju točno što im treba. Potičemo stranke da nam se jave s konkretnim detaljima, tako da možemo napraviti odgovarajuću ponudu.

Izrađujete li 3D snimke?

Imamo iskustva s korištenjem terestričkih 3D skenera. U posljednje vrijeme fokus se promijenio na terestričko i aerofotogrametrijsko snimanje s obradom podataka u specijaliziranom softveru (licencirani Pix4D) kako bi se dobili odgovarajući 3D modeli, ortofoto podloge, izračuni volumena, slojni planovi i slično.

Što je potrebno za građevinsku dozvolu?

Uz odabir projektanta, s geodetske strane dva su elaborata, koji se mogu izraditi paralelno: najčešće geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja i stvarnog stanja predmetne/predmetnih čestica, te izrada 3D snimka i podloge za projektiranje.

GEO KT d.o.o.

Pronađite nas na društvenim mrežama i podržite!

ADRESA:

GEO KT d.o.o

Hrvatskih Branitelja 62 (sjedište)

Hrvatskih Branitelja 2 (ured) 44320 KUTINA

PRAVILA PRIVATNOSTI:

Pravila privatnosti možete pročitati na ovom linku.

KONTAKT:

Mob: +385 (0) 98 682 902

info@geokt.hr