Geodezija

Geodetski elaborati: evidentiranje objekata, podloge za projektiranje, legalizacije, parcelacije i mnogi ostali ... Obratite nam se s povjerenjem!

Kontakt

Informatika

Mobilna aplikacija Muzeja Moslavine Kutina. Poveznica na Google Play Store / Trgovina Play.

Skidanje

GEO KT d.o.o.

VIŠE DETALJA

Geodezija
Poslovi geodetskog ureda: spajanje i dioba čestica, snimanje i izrada podloga za projektiranje, elaborati za evidentiranje objekata, iskolčenja i praćenja, legalizacija...
Aerofotogrametijsko snimanje dronom
Snimanje i obrada podataka dronom, registrirani dron i licencirani softver za obradu podataka Pix4D
GIS / geoinformatika
Dizajniranje, analiza, kreiranje, popunjavanje, održavanje složenih geoinformatičkih sustava OBUKA KORISNIKA QGIS Sustaining Member
Kontakt
Javite nam se s upitima, idejama, komentarima. Za upite o geodetskim uslugama ne zaboravite napomenuti broj katastarske čestice i naziv katastarske općine.
kontakt

Usluge

Kvalitetne i povoljne usluge iz šireg područja geodezije i geoinformatike
evidentiranje
Geodetski elaborat za evidentiranje ili brisanje podataka o zgradama
dioba ili spajanje
Spajanje više čestica u jednu, dioba jedne čestice na više njih. U skladu s aktima prostornog uređenja ili van građevinskog područja...
podloge za projektiranje
Snimanje terena, obrada podataka i izrada podloga za projektiranje. 3D podaci, prema potrebi s uzdužnim i poprečnim profilima i dodatnim informacijama.
iskolčenje
Iskolčenje i izrada elaborata iskolčenja prema projektiranim podacima. Iskolčenje objekata, vodova, cesta i sl.
Snimanje izvedenog
Snimanje i izrada elaborata izvedenog stanja infrastrukture i sl.
GIS
Dizajniranje, analiza, kreiranje, popunjavanje, održavanje složenih geoinformatičkih sustava OBUKA KORISNIKA QGIS Sustaining Member

Portfolio

omot_gsisniz
GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA nezakonito izgrađenih zgrada

Tisuće napravljenih snimaka izvedenog stanja za legalizaciju

geodetski_elaborat
GEODETSKI ELABORATI: DIOBE, EVIDENTIRANJA, SNIMKE IZVEDENOG STANJA
...iskolčenje, praćenje i snimanje izvedenog infrastrukture (vodovi, ceste...), podloge za projektiranje s 3D obradom...
gis_kutina
GIS GRADA KUTINE

Dizajniranje, implementacija, održavanje, punjenje podacima: komletni FLOSS GIS Stack (PostGIS, Geoserver, QGIS, OpenLayers)

PITANJE

Evidentiranje podataka o zgradama?

Za evidentiranje podataka o zgradama (upis, uplana) u katastru i zemljišnoj knjizi izrađuje se istoimeni geodetski elaborat. Jednim elaboratom evidentiraju se svi objekti na čestici, uz prilaganje dokaza legalnosti: uporabne dozvole i/ili rješenja o izvedenom stanju. No svaki slučaj može biti specifičan, pozivamo Vas da nas kontaktirate s konkretnim detaljima.

Koliko košta (umetni vrstu) elaborat?

Svaki je slučaj dosta specifičan, vrlo često stranke niti ne znaju točno što im treba. Potičemo stranke da nam se jave s konkretnim detaljima, tako da možemo napraviti odgovarajuću ponudu.

Izrađujete li 3D snimke?

Imamo iskustva s korištenjem terestričkih 3D skenera. U posljednje vrijeme fokus se promijenio na terestričko i aerofotogrametrijsko snimanje s obradom podataka u specijaliziranom softveru (licencirani Pix4D) kako bi se dobili odgovarajući 3D modeli, ortofoto podloge, izračuni volumena, slojni planovi i slično.

Što je potrebno za građevinsku dozvolu?

Uz odabir projektanta, s geodetske strane dva su elaborata, koji se mogu izraditi paralelno: najčešće geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja i stvarnog stanja predmetne/predmetnih čestica, te izrada 3D snimka i podloge za projektiranje.

GEO KT d.o.o.

Pronađite nas na društvenim mrežama i podržite!

ADRESA:

GEO KT d.o.o

Hrvatskih Branitelja 62 (sjedište)

Hrvatskih Branitelja 2 (ured) 44320 KUTINA

PRAVILA PRIVATNOSTI:

Pravila privatnosti možete pročitati na ovom linku.

KONTAKT:

Mob: +385 (0) 98 682 902

info@geokt.hr