GEO KT d.o.o. za geodeziju i informatiku Hrv. branitelja 62 44320 Kutina Trgovački sud u Zagrebu - stalna služba u Sisku, MBS: 080784452 OIB: 63110348987 Temeljni kapital: 20,000.00 Kn (uplaćen u cijelosti) 

Direktor: Zoran Janković, mag. ing. geod. et geoinf. 

PBZ žiro: 2340009-1110507011 IBAN: HR7823400091110507011 

Uz usluge ovlaštenog inženjera geodezije, dijapazon usluga i proizvoda koji smo u stanju ponuditi zaista je širok. Uža specijalnost su nam geoinformatičke usluge s jedne strane (GIS, LBS) te usluge grafičkog dizajna s druge strane. No, tijekom godina rada stekli smo mnoga druga znanja i iskustva, koja se protežu od administracije baza podataka (Oracle, Postgres, MySQL...), preko programiranja (Java, C++, C#), uz pomoć raznih alata (Oracle JDeveloper, MS Visual Studio) i na različitim operativnim sustavima (Windows, GNU/Linux), pa do grafičkog dizajna i izrada web stranica (Adobe, GIMP, Joomla!), izrade i postavljanja reklama, logoa, korporativnog dizajna i slično. Izrada softvera po mjeri, implementacija i integracija GIS i LBS rješenja (GRASS, QGis, web map serveri otvorenog koda...), consulting pri izradi složenih GIS sustava - tražite li takove usluge, ne tražite dalje. 

Kao vodeći stručnjaci za 3-DIM (GLM-Lasermesstechnik) visoko precizni mjerni sustav jedni smo od rijetkih i u regiji koji mogu pružiti usluge implementacije sustava preciznog pozicioniranja na desetinku milimetra (brodogradilišta, industrija). 

*          Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta, 

*          Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina, 

*          Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina, 

*          Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga, 

*          Tehničko vođenje katastra vodova, 

*          Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, 

*          Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, 

*          Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, 

*          Izrada geodetskoga projekta, 

*          Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine, 

*          Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, 

*          Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, 

*          Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja, 

*          Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije, 

*          Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta, 

*          Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja, 

 *          Kupnja i prodaja robe 

*          Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu 

*          Zastupanje inozemnih tvrtki 

*          Pračunalne i srodne djelatnosti 

*          Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima       

*          Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela 

*          Usluge industrijskog i grafičkog dizajna 

*          Likovno i grafičko oblikovanje predmeta 

*          Djelatnost nakladnika 

*          Distribucija tiska 

*          Djelatnost javnog informiranja 

*          Objavljivanje elektroničkih publikacija bez obzira na tehničke značajke medija na kojem su objavljene 

*          Djelatnost objavljivanja programskih sadržaja i programskih usluga 

*          Promidžba (reklama i propaganda) 

*          Usluge izdavanja kvalificiranih certifikata elektroničkog potpisa 

*          Druge usluge povezane s elektroničkim potpisom 

*          Pružanje usluga informacijskog društva